Nederlands Français
Je hebt net al een bericht verzonden! Over 5 minuten kun je pas weer dit formulier gebruiken."; //Aantal flood seconden dat het formulier buiten gebruik moet zijn na het versturen van een bericht. Elk getal is 1 seconden. $var_flood_sec = 600; // Geblokkeerde ip adressen, nieuw ip adres toevoegen is nieuwe waarde in de array $var_ban_ips = array(''); // Bericht wat een bezoeker te zien krijgt indien diegene geblokkeerd is $var_ban_msg = "
Vanwege ongewenste berichten bent je geblokkeerd van het contact formulier."; function get_ip () { if(isset($_SERVER['HTTP_X_FORWARDED_FOR'])) { $ipadres = $_SERVER['HTTP_X_FORWARDED_FOR']; } elseif(isset($_SERVER['HTTP_CLIENT_IP'])) { $ipadres = $_SERVER['HTTP_CLIENT_IP']; } else { $ipadres = $_SERVER['REMOTE_ADDR']; } return $ipadres; } $hostmask = gethostbyaddr(get_ip()); $form_view = true; $ok = true; $filename = basename($_SERVER['PHP_SELF']); $error = ''; if($_SERVER['REQUEST_METHOD'] == 'POST') { //Validate form if(!trim($_POST['naam'])) { $ok = false; $error .= '! Er is geen naam ingevuld
'; } if(!eregi("[A-Za-z0-9_-]+([.]{1}[A-Za-z0-9_-]+)*@[A-Za-z0-9-]+([.]{1}[A-Za-z0-9-]+)+", $_POST['email'])) { $ok = false; $error .= '! Er is geen geldig e-mailadres ingevuld
'; } if(!trim($_POST['bericht'])) { $ok = false; $error .= '! Er is geen bericht ingevuld
'; } $msg_2_admin = " Naam: ".$_POST['naam']." Voornaam: ".$_POST['voornaam']." Telefoon: ".$_POST['tel']." GSM: "." "."".$_POST['gsm']." Email: ".$_POST['email']." Info: ".$_POST['RadioKnop']." ______________________________________________________________________ ".$_POST['bericht']." ______________________________________________________________________ ".$_POST['naam']." stuurde deze email op ".date('d-m-Y')." om ".date('H:i').". Het IP adres van ".$_POST['naam']." is: ".get_ip()." Het hostadres van ".$_POST['naam']." is: ".$hostmask; // E-mail naar $_POST['email'] (poster) $msg_2_poster = "Beste ".$_POST['naam'].".".$_POST['voornaam']." , Bedankt voor het invullen van het formulier. Je hebt het formulier ingevuld op ".date('d-m-Y')." om ".date('H:i').". Vanaf ".get_ip().". ______________________________________________________________________ Naam: ".$_POST['naam']." Voornaam: ".$_POST['voornaam']." Email: ".$_POST['email']." Telefoon: ".$_POST['tel']." GSM: "." "." ".$_POST['gsm']." Info: ".$_POST['RadioKnop']." ______________________________________________________________________ ".$_POST['bericht']." ______________________________________________________________________"; if(in_array(get_ip(),$var_ban_ips)) { echo $var_ban_msg; $form_view = false; } elseif ($var_noflood == true && (time()-$_SESSION["antiflood"]) <= $var_flood_sec) { echo $var_flood_msg; $form_view = false; } elseif ($ok == true) { @$send = mail($var_email, "PS: ".$_POST['onderwerp'], $msg_2_admin, "From: ".$_POST['naam']."<".$_POST['email'].">"); if($send == 1) { if($var_confirm == true){ mail($_POST['email'], "Bevestigingsmail: ".$_POST['onderwerp'], $msg_2_poster, "From: ".$var_name."<".$var_email.">"); } echo'


Beste '.$_POST['naam'].', je bericht is verzonden. "JM-BeNe" zal je bericht zo spoedig mogelijk beantwoorden!

'; if($var_confirm == true){ echo'Er is een bevestigingsmail onderweg naar het opgegeven mailadres met de gevraagde info.

'; } }else{ echo'


Beste '.$_POST['naam'].', je bericht is helaas niet verzonden.

Er is een fout opgetreden bij het verzenden. Wij zullen proberen het probleem zo snel mogelijk te verhelpen.

'; } $form_view = false; $_SESSION["antiflood"] = time(); } } if($form_view == true) { echo ''; if($error != '') { echo 'Fout:
'.$error.'
'; } echo '

Persoonlijke gegevens        

     

Info gewenst over:
Giethars transformatoren
Zekeringen

Bericht


'; } ?>

JM-BeNe Hollebeekstraat 27, B-8700 TIELT      tel: : +32 (0)474 47 55 26