Vermogensschakel- en verdeelinrichtingen volgens IEC/EN 61439-2

Kant en klare laagspanningsverdeelinrichting (Vermogensschakel- en verdeelinrichtingen) voor gebruik bij de opwekking, transmissie en distributie van elektrische energie tot een nominale spanning van 1000VAC of 1500VDC bestaand uit een railsysteem met beveiligingsinrichtingen (bv. mespatroon lastlastscheiderstroken, mespatroonlastscheiders, vermogen schakelaars) voor aankomst en vertrekken. Op aanvraag kunnen extra meet- of weergave toestellen voorzien worden.

Keuze van JEAN MÜLLER smeltveiligheden voor DC-toepassingen

Smeltveiligheden kunnen niet zomaar onder dezelfde omstandigheden gebruikt worden bij gelijkstroom als bij wisselstroom. De tijdconstante (t = L / R) als een maat voor de in de stroomkring opgestapelde energie, bepaalt daarbij beduidend de grens van de beveiliging bij DC. De tijdsconstante beïnvloedt onder meer het onderbrekingsvermogen, de steilheid van de kortsluitstroom en daarmee de grootte van de kapstroom bij de kortsluitstroombegrenzing.


Beveiligen van fotovoltaïsche PV-systemen in Netontkoppelingkasten en in Master-Combinerboxn AC en DC

Beveiligen van fotovoltaïsche PV-systemen, Netontkoppeling en Combinerboxen AC en DC.PV-voeten 1500V

PV-voeten voor zekeringen met verlengde messen type 1XL, 2XL, 3X DC1000V, DC1100V DC1500V, AC1200V tot 630A.

Cilindervormige zekeringen met tijd/stroomkarakteristiek gPV voor fotovoltaïsche PV-systemen in Sub-Combinerbox

Zekeringscheiders 10x38 1000Vdc.

Zekeringscheiders 10x38 1000Vdc

Zekeringscheiders 10x38 1000Vdc.

Mespatroonlastscheiders (klapscheiders) KETO en LTL

Mespatroonlastscheiders (klapscheiders).

Voetpadkasten EH (Electro Hydranten)

Buitenopstellingskasten EH (Electro Hydranten).

Cilindervormige zekeringen en modulaire zekeringscheiders voor cilindervormige zekeringen

Cilindervormige zekeringen gG/aR.

D0 zekeringhouders [NEOZED]

D0 zekeringhouders [NEOZED].

HH/MS-zekeringen

HH/MS-zekeringen.

SASIL in Rittal TS8 Ri4Power Form 2-4

SASIL in Rittal TS8 Ri4Power Form 2-4.NIEUW! SASILplus-DS dubbel-uittrekbaar
NIEUW! Mespatroonlastscheiderstroken SL800V-serie voor PV
NIEUW! Aansluitmodule voor noodstroom 500A
NIEUW! Mespatroonlastscheiders (klapscheiders) KETO
NIEUW! Modulaire zekeringscheiders voor cilindervormige zekeringen
Catalogi website JEAN MÜLLER GmbH Elektrotechnische Fabrik
Sinds zijn oprichting in het jaar 1897 door Dhr. Jean Müller, bevinden de zetel van de onderneming en de hoofdplaats van productie van JEAN MÜLLER GmbH Elektrotechnische Fabrik zich in Duitsland in Eltville am Rhein.
In de meer dan honderd jaar groeiende onderneming zijn traditie en vooruitgang nauw met elkaar verbonden.
De vooruitgang weerspiegelt zich in een progresieve verdere ontwikkeling van onze producten in traditie met onze klantenrelatie.
Er werd begonnen met de fabricage van zekeringen, waarna de schakelapparatuur voor laagspanning, de gecombineerde schakel- en veilighedenapparaten en de stroomverdelingscomponenten volgden.
Elektronische bewaking- en energiebeheerssystemen completeren het huidige productenprogramma.

Kwaliteit uit traditie.

‘In naam van de veiligheid’ hebben we ons tot kwaliteit verplicht.
Wij bieden onze klanten individueel afgestemde en innovatieve oplossingen voor de elektrische energieverdeling aan.

Producten:

Inplugbare Veilighedenlastschakelaars, Slim-line compatibel, Cassette – inplugbare lastscheidingsschakelaar met zekeringen
In-Line cassettes voor inbouw in type geteste laagspanningsschakel- en verdeelinrichtingen (ALSB) met KEMA keur SASIL_2009_NL
Gebruikersgids voor lastschakelstroken met zekeringen - lastscheidingschakelaars met zekeringen – SASIL SASIL_AANBEVELINGEN

Beterkoop een ALSB of MCC bouwen???

SASIL Cassettes IN-LINE pour l’encastrement dans des tableaux généraux BT (TGBT) modulaires SASIL_2009_FR
Guide d’emploi pour réglettes interrupteur-sectionneur à fusibles SASIL SASIL_recommandations

Lastscheiders: een-, twee-, drie- en vierpolige lastscheiders
Lastschakelaars: drie- en vierpolige schakelaar
Schakel- en verdeelsystemen: inbouwunit geschakelde krachtgroep

H.O.V. meszekeringen, HOV Meszekeringen, Mespatronen 500V 690V 1000V1200V, kortsluitvaste smeltpatroon
Mespatroonhouders, Voetstukken

KLAPSCHEIDERS, Patroonlastscheiders, LTL, Mespatroonlastscheiders, LTL met quasi-momentinschakeling
Railsysteemcomponenten, Componenten voor railsysteem COSMO Mespatroonlastscheiders 4-polig voor montage op stroomrails 60mm
Sectionneurs-fusibles tétrapolaire pour montage sur jeux de barres 60mm
Schakelaars
Schroefpatroonhouders

SL Mespatroonlastscheiderstroken, veilighedenlastscheiderstroken, Schakelbare zekeringsstroken, schakelbare zekeringslastscheiderstroken

Verdeelklemmen, geleideraansluitklemmen, klemmenblokken, mantelklemmen, Prismaklemmen, V-type mantelklem, Beugelklem
Inbouwkit vermogensschakelaar
Zekeringen: schroefkop smeltpatroon / schroefpatroonhouder
smeltveilighedenkast
Schakel- en verdeelinrichtingen, verdelers

Download : Catalogus Jean Müller - Laagspanningscomponenten 2007 Laagspanningcomponenten

Gebouwbeheersysteem, energiebeheersysteem PLMaster
Energiebewaking, Power Meters, Meetcentrales, tijd- en meetcomponenten Imf-Novameter, PLNovameter

POWERLIZER PLVario (NL) ENERGIEMANAGEMENT met Webserver en IP-controller voor exploitatie van elektrische MS- en LS-netten
Detail: PL-NET, PL-EM3, PL-N PLMasterPlus PLVario Catalogus NL/BE Prijslijst

Voetpadkasten, kabelverdeelkasten en buitenopstellingskasten KVS, NKVS, Elektro Hydranten (EH-kasten)
Schilderen van kasten Schilderen


Olie gekoelde transformatoren en Gietharstransformatoren, MS/LS of LS/MS GBE S.r.l. MV/LV 12-24-36kV/400V, Standaard of met beperkt ijzerverlies of met gereduceerd lawaai. Vermogens 30kVA tot 25.000kVA

Detectoren en isolerende stokken
Isolatoren BT & HS
Aarding
Isolatie & Bescherming
HI-tech Vlechten en Folio verbindingen


Analoge en digitale paneelmeters, Stroom en Spanningstransformatoren, Energiebeheer en kWh-meting, Shunts, Temperatuursensoren, Transducers, I/O coverters en dataloggers

LUMEL Polen - Analoge en digitale paneelmeters, Stroom en Spanningstransformatoren, Energiebeheer en kWh-meting, Shunts, Temperatuursensoren, Transducers, I/O coverters en dataloggers.

LUMEL Polen - Compteurs analogiques et numériques, Transformateurs de courant et de tension, Mesure kWh, gestion d'energie et analyse, Shunts, Capteurs de température, Transducteurs, Convertisseurs I/O et enregistreurs de donnéesVerkoopkantoor België/Bureau de vente Belgique/France

JEAN MÜLLER Belgium


Jan Van Nieuwenhuyse Comm.V.
Hollebeekstraat 27
B-8700 TIELT

gsm: +32 474 47 55 26
tel: +32 (0)51/69 47 67


=> info@jeanmueller-belgium.be.Verkoopkantoor Nederland

JEAN MÜLLER GmbH
Verkoopkantoor Nederland

Vestigingsleider
Bert Makkinga
Aagje Dekenstraat 53
NL-8023 BZ Zwolle

tel: +31 (0)38-455 30 70
mobile: +31 (0)6 12 28 62 26
fax: +31 (0)38-454 12 03

JEAN MÜLLER Belgium Hollebeekstraat 27, B-8700 TIELT      tel: : +32 (0)474 47 55 26